Program

odborného podujatia
Akadémia: Sclerosis Multiplex 20208:45 - 9:00
Úvodné slovo

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

9:00 - 10:00
Komplexný manažment SM pacienta v réžii lekára a sestry

MUDr. Slavomíra Kováčová, Viera Zigová
Prednáška podporená spoločnosťou Roche.


10:00 - 10:15
Prestávka 15 min


10:15 - 11:15
Ako rozumne plánovať graviditu a starať sa o ženy s SM vo fertilnom veku

MUDr. Viera Hančinová, MUDr. Alžbeta Čopíková
Prednáška podporená spoločnosťou Roche.


11:15 - 11:30
Prestávka 15 min


11:30 - 12:30
Úloha rádiológa v diagnostike a liečbe sclerosis multiplex

MUDr. Michaela Jezberová, MUDr. Peter Mikula
Prednáška podporená spoločnosťou Biogen.


12:30 - 13:30
Obed


13:30 - 14:30
Benefity a riziká súčasnej liečby sclerosis multiplex - dôraz na farmakovigilanciu

doc. MUDr. Martin Vališ, PhD., FEAN, MUDr. Zbyšek Pavelek, PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou TEVA.


14:30 - 14:45
Prestávka 15 min


14:45 - 15:45
Netypické prejavy SM a diferenciálno diagnostické problémy v klinickej praxi

MUDr. Darina Slezáková, PhD., MUDr. Martin Karlík, PhD.
Prednáška podporená spoločnosťou Roche.


15:45 - 16:00
Prestávka 15 min


16:00 - 17:00
Komorbidity a ich význam pre pacienta so sclerosis multiplex

MUDr. Anna Cvengrošová, MUDr. Miriam Fedičová
Prednáška podporená spoločnosťou Biogen.


17:00 - 17:15
Prestávka 15 min


17:15 - 18:15
Komplementárna liečba sclerosis multiplex - naše skúsenosti

MUDr. Natália Jankovičová, MUDr. Marek Tarčák


19:30
Večera


9:00 - 10:00
Manažment pacienta v SM centrách a možné forenzné následky

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.


10:00 - 10:15
Prestávka 15 min


10:15 - 11:15
Vedecko - výskumná činnosť v klinických podmienkach našich SM Centier - možnosti a skúsenosti

doc. MUDr. Michal Minár, PhD., doc. MUDr. Ema Kántorová, PhD.


11:15 - 11:30
Prestávka 15 min


11:30 - 12:30
Psychologické problémy reálneho SM pacienta a optimálna komunikácia s ním

PhDr. Pavla Nôtová, PhD.


12:30
Obed