13. - 14. február 2020 hotel Holiday Inn, Žilina
Akadémia: Sclerosis Multiplex 2020
odborná konferencia

Slovo na úvod


Vážený účastník odborného podujatia,
sme veľmi radi, že sa opätovne zaujímate o Akadémiu Sclerosis multiplex, tretí ročník.

Ako sami viete, sclerosis multiplex (SM) je časté ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré postihuje predilekčne mladú generáciu. Incidenciu SM charakterizuje špecifický geografický výskyt. K najčastejším prvým príznakom SM patrí optická neuritída. SM je heterogénne ochorenie, u každého jedinca môže mať odlišný priebeh a preto neexistujú jednoznačné prvé kritériá. Môžeme hovoriť o širokej škále včasných kritérií.

Cieľom vzdelávacích Akadémií SM je nielen kontinuálne vzdelávanie mladých odborníkov. Ide o rozšírenie poznatkov zameraných na praktické skúsenosti v rámci diagnostiky ochorenia, skúsenosti s liečbou a s nežiaducimi účinkami a multidisciplinárny pohľad v rámci terapie pacienta. Preto aj na treťom ročníku prijali pozvanie odborníci z príbuzných medicínskych odborov, ktoré sú nesmierne dôležité z pohľadu manažmentu pacienta so SM.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bolo mu pridelených 10 CME kreditov za pasívnu účasť, 7 CME kreditov za prvý deň a 3 CME kredity za druhý deň.

Tešíme sa na vašu účasť.

Organizačný výbor Akadémie SM

Organizačný výbor podujatia

Fotogaléria

podujatie Akadémia: Sclerosis Multiplex 2019