Brožúry pre pacientov


Spoločnosť Berlina v spolupráci s odborným garantom MUDr. Darinou Slezákovou, PhD. a autormi:
MUDr. Slavomírou Kováčovou,
doc. MUDr. Martinom Vališom, PhD., FEAN,
PhDr. Pavlou Nôtovou, PhD.
a MUDr. Natáliou Jankovičovou,
pripravuje pre rok 2020 edíciu štyroch interaktívnych online brožúr pre pacientov na témy: